Maskinpark i Borlänge

• En Fleroperationssvarv med subspindel och kortstångsmaskin (Mazak Integrex 200 sy)

• En CNC svarv Ø 250 L 400 med kortstångsmagasin Ø65 mm

• En NC svarv Ø 250 / 400 L 1000 mm

• En vertikal flerop X1050 Y510 Z510mm (Styrt rundbord)

• En vertikal flerop X1000 Y600 Z600mm (Styrt rundbord)

• En supportsvarv Ø 400 L 1500mm En supportsvarv Ø 600 L 3000mm

• En vertikalfräs X1000 Y310 Z400

• En horisontalfräs X1000Y345 Z450

• En gängmaskin M8 – M64

• En bandsåg Ø 300mm

• Tre borrmaskiner

• Svetsutrustning för el, gas, mig, tig

• Traverskapacitet 1,5 ton